კენჭისყრა სიტყვა „ზნატოკის“ ქართული ექვივალენტის შესარჩევად დასრულდა!!!

გამოკითხვის შედეგები ასეთია:

1. მოაზროვნე     43% - 111 ხმა
2. მწიგნობარი     14% - 36 ხმა
3. დარბაისელი   10% - 25 ხმა
4. რუასი               10% - 25 ხმა
5. მცოდნე            7% - 18 ხმა
6. საზრიანი         6% - 16 ხმა
7. გამჭრიახი       4% - 10 ხმა
8. მცოდინარი    2% - 4 ხმა
9. ცნობიერი       2% - 4 ხმა
10. წიგნიერი      2% - 4 ხმა
ხმების რაოდენობა სულ - 253 ხმა

მაშასადამე დიდი უპირატესობით არჩეული იქნა ვერსია ”მოაზროვნე”
ყველას დიდი მადლობა გამოკითხვაში მონაწილეობისათვის.

პატივისცემით, გიორგი მოსიძე