დღეს კლუბში ჩატარდა რუსული ლიგის მე-7 ტური. წინასწარი შედეგებით ამ ტურში გამარჯვებული არის გუნდი ”გალახადი”. ოფიციალური შედეგები ცნობილი იქნება მხოლოდ სააპელაციო განსჯის შემდეგ.
უკან წასვლა