თბილისის 37-ე ჩემპიონატის მეოთხე ტურის შემდეგ შემოვიდა 2 აპელაცია: ორივე აპელაცია ეკუთვნოდა სუპერლიგის გუნდს - გალახადს. ორივე აპელაცია დაკმაყოფილდა. სუპერლიგაში მოიხსნა კითხვები #8 და #10

განახლებული შედეგები იხილეთ აქ: სუპერლიგა

ჟიურის აპელაციაზე მუშაობის შედეგი, შეგიძლიათ იხილოთ აქ:
გუნდ გალახადის აპელაცია(კითხვა #8)
გუნდ გალახადის აპელაცია(კითხვა #10)უკან წასვლა